Vítáme Vás


 

Česká pediatrická společnost ČLS JEP
 
pořádá ve spolupráci
 
s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP a se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR
 
 
 

XV. Pediatrický kongres
s mezinárodní účastí

23. - 25. září 2021

Kongresové centrum ALDIS  |  HRADEC KRÁLOVÉ

 

 

Setkání mladých pediatrů 22. 9. je již kapacitně naplněno.

 

Kongres je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů, je pořádán dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocen kredity pro lékaře.Informace k uhrazeným platbám za Pediatrický kongres 2020


Přeložením Pediatrického kongresu 2020 na další rok se přihlášky na akci automaticky zrušily.
 
Veškeré platby přijaté od registrovaných účastníků byly navráceny zpět na jejich bankovní účet na základě dobropisu.


Objednané ubytování přes naši agenturu se automaticky stornovalo, jedná se o hotely:
• Hotel Grand         
• Hotel Nové Adalbertinum       
• Hotel U Královny Elišky        
• Hotel Tereziánský dvůr