Mladí pediatři

Vážené kolegyně a kolegové,
 

po velmi náročném roce s pandemií COVID-19 si Vás dovolujeme znovu pozvat na odložené přednáškové Setkání mladých pediatrů.

Jistě se již všichni netrpělivě těšíme na to, jak vyměníme obrazovky svých počítačů za vřelá, přátelská a hlavně osobní setkání v milém prostředí. Přijeďte toho s námi využít u příležitosti konání XV. Pediatrického kongresu s mezinárodní účastí v Hradci Králové.

Setkání Mladých pediatrů se bude konat ve středu 22. 9. 2021. 


Vzhledem k atraktivitě zvolených přednášek a ochotě přednášejících bude uveden loňský program. Středeční den ukončíme diskuzí v prostorech kongresového centra a doufáme, že se budeme moci ve večerních hodinách přesunout do otevřených restauračních zařízení města Hradce Králové. Na společné vzdělávací odpoledne naváže následující den oficiální program kongresu s aktivní účastí našich členů ve dvou samostatných přednáškových sekcích Mladých pediatrů a sekci posterů.

Neváhejte využít této možnosti vlastního vzdělávání a znovunavázání a upevnění osobních kontaktů po dlouhé době odloučení!


Vstup na Setkání Mladých pediatrů ve středu 22.9.2021 je zdarma.

Vzhledem k omezenému počtu míst je však nutné se do konce července zaregistrovat on-line přihláškou


Pro ty lékaře, kteří se chtějí účastnit pouze Setkání mladých pediatrů 22. 9. 2021:

V registraci si zvolíte registrační poplatek (v sekci člen či nečlen do 35 let):

  • Účast pouze na SETKÁNÍ MLADÝCH PEDIATRŮ 22. 9. 2021 - 0,00 Kč
     

Pro ty lékaře, kteří se chtějí účastnit Setkání mladých pediatrů 22. 9. 2021 i samotného kongresu ČPS

V registraci si zvolíte registrační poplatek (v sekci člen či nečlen do 35 let):

  • zvolíte Vámi vybraný registrační poplatek
  • v doprovodných akcích si zaškrtnete vstupenku na SETKÁNÍ MLADÝCH PEDIATRŮ 22. 9. 2021

 

Těšíme se na Vaši účast
 

Organizační výbor Mladých pediatrů
 

MUDr. Šárka Fingerhutová
MUDr. Eva Fürstová
MUDr. Tomáš Nečas
MUDr. David Petrlík