Důležitá data

  Typ    Deadline přihlášek
  Přihláška k aktivní účasti             do 30. dubna 2021
  Abstrakt                                 do 30. dubna2021

  
  Abstrakt v předepsané šabloně musí být vložen při přihlašování aktivní účasti.
  Bez něj není možné aktivní účast přihlásit.

 
  Přihláška k pasivní účasti
 

  platba do 30. června 2021 - zvýhodněná cena
  platba do 31. srpna 2021 - navýšená cena
  platba od 1. září a na místě - nejvyšší cena   

 

Šablona pro abstrakt ZDE