Odborný program

 Označení sálů

 VELKÝ SÁL  1. patro  
 MALÝ SÁL  1. patro  
 PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL  2. patro  
 ELIŠČIN SÁL  přízemí  Setkání mladých pediatrů, Sesterská sekce
 LABSKÝ SÁL  1. patro  Posterová sekce

 

Středa 22. 9. 2021

13.45 - 19.00
 

Setkání mladých pediatrů

13.00   Registrace
13.45   Slavnostní zahájení
14.00   Minimum z anesteziologické a perioperační péče pro pediatry
Hrdlička René - Kolín
15.00   Diferenciální diagnostika exantémů u dětí
Plzáková Zuzana - Praha
16.00   Kolik váží antibiotika?
Adámková Václava - Praha
17.00   Nejčastější změny v krevním obraze a jejich interpretace
Smíšek Petr - Praha
18.00   Novinky v očkování 2021
Cabrnochová Hana - Praha
   
Diskuze nad uvedenými tématy
Diskuze nad tématy skupiny Mladí pediatři  
Společenské setkání

 
 

 

Čtvrtek 23. 9. 2021

10.45 – 11.15
Velký sál

Presympozium společnosti Novo Nordisk 

F1 Předsedající Škvor Jaroslav, Neumann David
    NOVÝ LÉK pro léčbu obezity u adolescentů
    Obezita u dětí a adolescentů - včera, dnes a zítra
Skálová Sylva - Hradec Králové
    Nový lék pro léčbu obezity u adolescentů
Lebl Jan - Praha
    Zkušenosti z praxe u dospělých pacientů
Kubíčková Markéta - Hradec Králové
11.15 – 12.45
Velký sál

Onemocnění spojená s lepkem

S1 Předsedající Bronský Jiří, Melek Jan
    Alergie na lepek a jiné složky pšenice
Bělohlávková Simona - Praha
    Neceliakální glutenová senzitivita - mýtus nebo skutečnost?
Bronský Jiří - Praha
    Bezlepková dieta – legislativa, možná rizika
Melek Jan - Hradec Králové
11.15 – 12.45
Malý sál

Poruchy pohlavní identity

S2 Předsedající Fifková Hana, Neumann David
    Transsexualita – vrozená nebo získaná?
Weiss Petr - Praha
    Komplexní péče o děti a dospívající s poruchami rodové identity (GID)
Fifková Hana - Praha
    Děti a dospívající s transsexualitou v ordinaci dětského endokrinologa
Neumann David - Hradec Králové
12.45 – 13.15
Velký sál

Sympozium společnosti Nestlé Česko

F2 Předsedající Jabandžiev Petr, Štanclová Markéta
    Proč se dnes o HMO tolik mluví?
    Porozumění vědě o oligosacharidech mateřského mléka 
Bronský Jiří - Praha
    HMO z praktického hlediska
Šetinová Ivana - Praha
12.45 – 13.45
Přednáškový

Meet the expert I. (Meet the patient)

MTE1
 
  Dítě s Williamsovým syndromem v ordinaci PLDD
Urbanová Wanda - Praha
12.45 – 13.45
Labský sál

Diskuze u posterů I.

P1 Předsedající Procházková Lucie, Kuhn Tomáš
    Postery č. P 01. – P 07.
  P 01.  Atypický HUS asociovaný s těhotenstvím
Ručková Markéta - Ostrava
  P 02.  Léčba fenobarbitalem u novorozenců, jeho účinnost a bezpečnost - systematický literární přehled
Švestková Natálie - Praha
  P 03.  Renální absces
Laubová Jana - Ústí nad Labem
  P 04.  Clinical, biochemical and genetic characterisation of 5 patients with mitochondrial aminoacyl-tRNA synthetase deficiencies
Hanák Petr - Praha
  P 05.  Tularémie po krmení daňků senem 
Lhotská Jana - Praha
  P 06.  Hematemeza jako posel špatných zpráv
Romanová Martina - Praha
  P 07.  Klinická manifestace Niemannovy-Pickovy nemoci typu C v dětském věku 
Dvořáková Veronika - Praha
13.15 – 13.35
Velký sál

Sympozium společnosti Sanofi - aventis

F3 Předsedající Jabandžiev Petr, Štanclová Markéta
    Invazivní meningokokové onemocnění, stále aktuální téma
Blechová Zuzana - Praha
13.35 – 13.50
Velký sál

Sympozium společnosti Orkla Foods Česko a Slovensko

F4 Předsedající Jabandžiev Petr, Štanclová Markéta
    Zvýšení hodnoty Omega3 indexu velmi dobře koreluje s výsledky psychomotorických testů sportující mládeže
Suchánek Pavel - Praha
14.15 – 15.15
Velký sál

Slavnostní zahájení

    doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. – předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP
doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D. – přednostka Dětské kliniky FNHK, LF UK v HK
MUDr. Ilona Hülleová – předsedkyně SPLDD ČR
MUDr. Alena Šebková – předsedkyně OSPDL ČLS JEP
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. – lékařský náměstek FNHK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. – děkan LF HK
    Předání vědecké ceny ČPS mladému pediatrovi
Vystoupení laureátů
15.15 – 15.45
Velký sál

Plenární přednáška I.

PP1 Předsedající Lebl Jan, Skálová Sylva
    Virus SARS-CoV-2 a patogeneze Covid-19
Beneš Jiří - Praha
15.45 – 17.15
Velký sál

Covid-19 

S3 Předsedající Lebl Jan, Pospíšilová Dagmar
    Vývoj cílených antivirotik a vakcín proti Covid-19
Hostomský Zdeněk - Praha
    Imunita a autoimunita u onemocnění COVID-19
Šedivá Anna - Praha
    Infekce SARS-CoV-2 (COVID-19) z pohledu hematologa
Pospíšilová Dagmar - Olomouc
    PIMS-TS (MIS-C) – příběh zrození a poznání nové nemoci
Lebl Jan - Praha
17.15 – 17.25
Velký sál

Sympozium společnosti SwixxBiopharma

F5 Předsedající Magner Martin, Houštěk Stanislav
    Dědičné poruchy metabolismu
    Deficit kyselé lipázy
Malinová Věra - Praha
17.15 – 18.15
Malý sál

Meet the expert II.

MTE2
 
  Specifika farmakoterapie bolesti v dětském věku
Pokorná Pavla - Praha, Rozsívalová Petra - Hradec Králové
17.15 – 18.15
Přednáškový

Meet the expert III.

MTE3
 
  Jak provádět otoskopii a vyšetření sluchu u dětí?
Chrobok Viktor - Hradec Králové
17.25 – 17.40
Velký sál

Sympozium společnosti Kyowa Kirin

F6 Předsedající Magner Martin, Houštěk Stanislav
    X- vázaná hypofosfatemická křivice
    Nové přístupy k diagnostice a léčbě rachitid
Šumník Zdeněk - Praha
17.40 – 18.10
Velký sál

Vývoj, funkce a vyšetření imunodeficiencí u dětí

F7 Předsedající Magner Martin, Houštěk Stanislav
    S laskavou podporou společnosti Binding Site
    Vývoj, funkce a vyšetření imunodeficiencí u dětí
Thon Vojtěch - Brno, Ostrava

 

 

Pátek 24. 9. 2021

08.30 – 10.00
Velký sál

Péče o dítě se svalovou slabostí

S4 Předsedající Doušová Tereza, Haberlová Jana
    Svalová slabost z pohledu dětského neurologa
Haberlová Jana - Praha
    Svalová slabost pohledem dětského pneumologa
Doušová Tereza - Praha
    Pohled respiračního fyzioterapeuta (techniky, pomůcky, přístrojová podpora)
Plešková Jana - Praha
08.30 – 10.00
Malý sál

Colours of pediatric intensive care

S5 Předsedající Vobruba Václav, Hrdlička René
    Když se spojí ECMO, ECCO2R, CRRT, SPAD a hemoadsorbce (kombinace dostupných mimotělních metod) neboli co vše dítě může přežít
Zaoral Tomáš - Ostrava
    Více než 11 let dětského ECMO programu ve VFN
Šepeľa Adam - Praha
    Sonografie plic v dětské intenzivní péči
Fremuth Jiří - Plzeň
    Viskoelastometrické metody a jejich využití v dětské intenzivní péči
Jonáš Jakub - Praha
    Tromboembolické příhody v dětském věku
Zapletal Ondřej - Brno
08.30 – 10.00
Eliščin sál

Sesterská sekce I.

SS1 Předsedající Kloučková Irena, Jarkovská Eva
    Zahájení sesterské sekce 
Nováková Jitka
    Endoskopické vyšetřovací metody u dětí s onemocněním GIT 
Trnková Eva - Hradec Králové
    Péče o pacienty s perkutánní endoskopickou gastrostomií
Brůnová Aneta - Hradec Králové
    Ošetřovatelská péče o ileostomii u novorozence 
Jelínková Jiřina - Hradec Králové
    Prader-Willi syndrom u novorozence – kazuistika 
Gruberová Andrea - Hradec Králové
    Koho, kudy, kde, kam a jak provázíme?
Kohoutková Lenka - Hradec Králové
10.15 – 10.45
Velký sál

Plenární přednáška II.

PP2 Předsedající Lebl Jan, Procházková Lucie
    Diagnostika a terapie poruch hybnosti v dětském věku
Kolář Pavel - Praha
10.45 – 11.30
Velký sál

Předání diplomů a ocenění

  Předsedající Skálová Sylva, Bronský Jiří
    Předání ceny prof. Brdlíka za celoživotní přínos pediatrii 
Vystoupení laureáta
    Předání pamětních diplomů za zásluhy o českou pediatrii
11.30 – 11.40
Velký sál

Sympozium společnosti Nutricia

F8 Předsedající Sýkora Josef, Malý Jan
    Honba za zlatým grálem, aneb oligosacharidy mateřského mléka, prebiotika a postbiotika v mléčných formulích
El-Lababidi Nabil - Praha
11.30 – 12.30
Přednáškový

Meet the expert IV.

MTE4
 
  Novinky v zajištění žilního přístupu u dětí
Vrabcová Martina, Pavlíčková Jana - Praha
11.30 – 12.30
Labský sál

Diskuze u posterů II.

P2 Předsedající Magner Martin, Houštěk Stanislav
    Postery č. P 08. – P 14.
  P 08.  Význam kožních testů v diagnostice lékové hypersenzitivity
Dvořáková Ludmila - Kolín, Hradec Králové
  P 09.  Rozsáhlá de novo vzniklá delece mitochondriální DNA v dětském věku – klinická manifestace onemocnění
Anteneová Nicole, Kelifová Silvie - Praha
  P 10.  Tajemné tečky na skiagramu hrudníku
Doležalová Karolína - Praha
  P 11.  Pandemie COVID 19, Metabolický syndrom v pediatrii 21.století a komplexní lázeňská léčba
Mrázek Luděk - Lázně Kynžvart
  P 12.  Srovnání denního počtu kojení a počtu dávek počátečních kojeneckých mlék dle doporučení výrobců
Bajerová Kateřina - Brno
  P 13.  Syndrom mentálního postižení související s DYRK1A: kazuistika
Slabá Kateřina - Brno
  P 14.  Začalo to pyelonefritidou…
Terifajová Eva - Hradec Králové
11.40 – 11.50
Velký sál

Sympozium společnosti Favea Plus

F9 Předsedající Sýkora Josef, Malý Jan
    Využití patentovaných probiotik v pediatrické praxi
Vagnerová Hana - Praha
12.30 – 13.45
Velký sál

Endokrinologie v pediatrické praxi

S6 Předsedající Lebl Jan, Zapletalová Jiřina
    Minipuberta - významné období v našem pohlavním vývoji
Zapletalová Jiřina - Olomouc
    Dítě s nadměrným příjmem tekutin
Šumník Zdeněk - Praha
    Hypoglykemické příhody u dětí
Lebl Jan - Praha
12.30 – 13.45
Malý sál

Sekce mladých pediatrů I.

SMP1 Předsedající Honzík Tomáš, Fingerhutová Šárka
    Nízkosacharidová dieta u dětí s diabetem 1. typu: Multicentrická průřezová studie
Neuman Vít - Praha
    Důležitost včasné diagnostiky Fabryho nemoci v dětském věku
Mazurová Stella - Praha
    Subglotické infantilní hemangiomy a jejich úskalí
Mišove Adéla - Praha
    Specializované a asymetrické zpracování hlásek u novorozenců
Urbanec Josef - Hradec Králové, Havlíčkův Brod
    Mimostřevní komplikace salmonelových infekcí
Maršálková Eliška - Hradec Králové
    Mají pacienti s deficitem fosfomanomutázy 2 (PMM2-CDG) zvýšené riziko adrenální insuficience?
Čechová Anna - Praha
    Porucha vývoje radiálního paprsku, dystopie ledviny a deficit růstového hormonu: Fenotyp SALL4 ve čtyřgenerační rodině
Kodytková Aneta - Praha
12.30 – 13.45
Eliščin sál

Sesterská sekce II.

SS2 Předsedající Umlaufová Alena, Studentová Jitka
    Porodní plány – soupis informací a představ
Cioleková Edita - Hradec Králové
    Je zubní kaz u dětí dědičný?
Koberová Romana - Hradec Králové
    Seznámení s preventivním programem„Zdravý úsměv“
Prouzová Květa - Hradec Králové
    Přínos smíchu v provozu nemocnic
Vrběcký Petr, Dlabolová Lucie - Praha
14.00 – 14.30
Velký sál

Plenární přednáška III.

PP3 Předsedající Šumník Zdeněk, Honzík Tomáš
    Umělá inteligence versus "medicína na míru" v pediatrii
Feber Janusz - Ottawa, Kanada
14.30 – 16.00
Velký sál

Nejčastější nefropatie v dětském věku

S7 Předsedající Skálová Sylva, Zieg Jakub
    Český registr renálních biopsií 1994 - 2018
Kolský Alexander - Praha
    IgA nefropatie u dětí ve světle současných poznatků
Skálová Sylva - Hradec Králové
    Moderní léčba idiopatického nefrotického syndromu u dětí
Zieg Jakub - Praha
14.30 – 16.00
Malý sál

Varia I.

V1 Předsedající Bronský Jiří, Jabandžiev Petr
    Transplantace jater u dětí s dědičnými poruchami metabolismu
Gonsorčíková Lucie - Praha
    Primární enterolithiáza v kojeneckém věku
Jabandžiev Petr - Brno
    Hypersenzitivní reakce na aminopeniciliny a kyselinu klavulanovou
Dvořáková Ludmila - Kolín, Hradec Králové
    Hepatální hemangiomy kojeneckého věku
Zimová Simona - Praha
    Nejčastější klinické projevy a laboratorní odchylky u pediatrických pacientů s mentální anorexií
Floriánková Marcela - Praha
    Naše zkušenosti s kongenitálními ichtyózami
Pinková Blanka - Brno
14.30 – 16.00
Eliščin sál

Sesterská sekce III.

SS3 Předsedající Veselá Pavlína, Viková Romana
    Dítě uštknuté jedovatým hadem
Novotná Markéta - Hradec Králové
    Kolaps mladého sportovce
Kořínková Hana - Hradec Králové
    Non-compliance dětský pacient po transplantaci ledviny
Viazanko Šimon - Praha
    Akutní selhávání ledvin u 16,5letého chlapce
Novotná Romana - Hradec Králové
    Renální biopsie z pohledu sestry
Penjaková Lucie - Hradec Králové
16.15 – 17.00
Velký sál

Plenární přednáška IV.

PP4 Předsedající Pospíšilová Dagmar, Votava Felix
    It's about living, not dying: Pediatric palliative care in the 21st century
Medicína o životě, nikoliv o umírání: dětská paliativní péče ve 21. století

Rapoport Adam - Toronto, Kanada
17.00 – 18.15
Velký sál

Dětská paliativní péče: plán pro život se závažným onemocněním

S8 Předsedající Hrdlička René, Hrdličková Lucie
    Stav dětské paliativní péče v ČR
Exnerová Mahulena - Hořovice
    Podpůrná a paliativní péče v nemocnici – kdo, kdy, jak a pro koho
Hrdličková Lucie - Praha
    Domácí péče o těžce nemocné a umírající děti: mobilní hospic a další služby v terénu
Vlčková Katarína - Praha
17.00 – 18.15
Malý sál

Vrozené poruchy imunity v pediatrii

S9 Předsedající Šedivá Anna, Králíčková Pavlína
    Závažné poruchy imunity, těžké a kombinované imunodeficience
Šedivá Anna - Praha
    Když není čas ztrácet čas
Záveská Dita - Hradec Králové
    Časné imunodeficience v dětském věku s dominantním gastrointestinálním postižením, kazuistika pacient s SAMD9 mutací
Hlaváčková Eva - Brno
    Časné imunodeficience v dětském věku s dominantním plicním postižením, příklad kohorty s APDS (Activated Phosphoinositide 3-kinase δ syndrome)
Bloomfield Markéta - Praha
18.15 – 18.45
Velký sál

Členská schůze ČPS ČLS JEP

 

 

Sobota 25. 9. 2021

08.30 – 09.15
Velký sál

Plenární přednáška V.

PP5 Předsedající Hülleová Ilona, Cabrnochová Hana
    Nanotechnologie v medicíně
Kůs Jiří - Praha
09.15 – 10.45
Velký sál

Co mám dělat s

S10 Předsedající Šumník Zdeněk, Zíma Zdeněk
    Co mám dělat s hraničními nálezy v likvoru?
Smíšková Dita - Praha
    Co mám dělat s amenoreou v ambulanci PLDD
Teslík Leoš - Hořovice
    Kryptorchismus: co dělat u nehmatného varlete
Novák Ivo - Hradec Králové
09.15 – 10.45
Malý sál

Varia II.

V2 Předsedající Honzík Tomáš, Malý Jan
    Vliv novorozeneckého screeningu a časné dietoterapie na klinický obraz pacientů s poruchami beta oxidace mastných kyselin
Rücklová Kristina - Praha
    C3-epimery vitamínu D u nezralých novorozenců
Matějek Tomáš - Hradec Králové
    Vrozené plicní malformace dýchacích cest a plicní sekvestrace na Dětské klinice FNHK za 15leté období
Micherová Jana - Hradec Králové
    Projekt Conect4Children (C4C)
Pokorná Pavla - Praha
    Respirační selhání donošeného novorozence způsobené poruchou metabolismu surfaktantu
Jouza Martin - Brno
    Dlouhodobé sledování rizikových novorozenců v Perinatologickém centru v Hradci Králové
Zemánková Jana - Hradec Králové
11.00 – 12.30
Velký sál

Dětská kardiologie

S11 Předsedající Hülleová Ilona, Procházka Bohuslav
    Mám arytmii – mohu sportovat?
Kubuš Peter - Praha
    Je srdeční vada vedoucím prenatálním znakem RASopatií?
Pavlíček Jan - Ostrava
    Postižení kardiovaskulárního systému u dětí s Noonanové syndromem
Klásková Eva - Olomouc
11.00 – 12.30
Malý sál

Sekce mladých pediatrů II.

SMP2 Předsedající Lebl Jan, Micherová Jana
    Chondrocyty a růstová ploténka jsou hlavními regulátory růstu: studie 55 konsangvinních rodin s malým vzrůstem
Amaratunga Shenali Anne - Praha
    Nové onemocnění vedoucí k subakutní ztrátě zrakové ostrosti na podkladě mutace v genu DNAJC30
Kelifová Silvie - Praha
    Porovnání kontinuální monitorace glukózy a okamžité monitorace glukózy při fyzické aktivitě u dětí s diabetem mellitem 1. typu
Plachý Lukáš - Praha
    Novorozenecký flutter síní
Filipský Tomáš - Hradec Králové
    Neurotransmiterová onemocnění v České republice
Kulhánek Jan - Praha
    Kazuistika pacienta s nově diagnostikovanou metabolickou vadou ve 13 letech života
Petrlík David - Hradec Králové
    Adrenokortikální karcinom – vzácný a zrádný
Zimová Simona - Praha
12.30 – 12.50
Velký sál

Sympozium společnosti Astra Zeneca

F10 Předsedající Pavlíček Jan, Matějek Tomáš
    Synagis – imunoprofylaxe závažných forem RSV infekce
Zemánková Jana - Hradec Králové
    Fluenz Tetra – intranasální očkování proti chřipce pro děti 
Cabrnochová Hana - Praha
13.15 – 14.45
Velký sál

Neonatologie

S12 Předsedající Cabrnochová Hana, Dvořáková Jiřina
    Novorozenecká sepse - diagnostika a úvodní kroky léčby
Malý Jan - Hradec Králové
    Management péče o novorozence s velmi nízkou porodní hmotností v ordinaci PLDD
Šaňáková Petra - Praha
    Hyperbilirubinemie v ordinaci PLDD
Bodnarová Iva - Praha
14.45 – 15.00
Velký sál

Slavnostní zakončení

 
Změna programu vyhrazena.